>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران   
سال:1394 - دوره:13 - شماره:2


  tick  اثرگذاری عوامل اقلیمی و تبخیرتعرق بر زوال جنگل‎‎های زاگرس مرکزی در استان لرستان - صفحه:97-112

  tick  برآورد آستانه‎ پایین دمای رشد و نمو و نیاز دمایی شب‎پره‎ برگ‎خوار دو نواری Streblote Siva (Lefebvre) - صفحه:150-159

  tick  بررسی آفات کاکتوس Opuntia Ficus-Indica در استان‎های بوشهر، ایلام و کرمانشاه - صفحه:171-175

  tick  بررسی نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در تخریب زیست‎بوم جنگل‌های زاگرس (منطقه کاکارضا لرستان) - صفحه:140-149

  tick  تاثیر همزیستی اکتومیکوریزایی بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه‎های بلندمازو (Quercus Castaneifolia C. A. Mey.) - صفحه:160-170

  tick  تصحیح نام علمی پنج گونه‏ از زنبورهای تخم‏ریز اره‎ای (Hymenoptera: Symphyta) - صفحه:176-177

  tick  سمیت تنفسی اسانس 53 گونه اکالیپتوس ایرانی علیه آفت انباری، (Sitophilus Oryzae L. Col., Curculionidae) - صفحه:132-139

  tick  معرفی برخی شب‎پره‎های زیرخانواده Noctuinae (Lep.: Noctuidae) از نواحی جنوبی زاگرس در استان‎های خوزستان و فارس - صفحه:113-131

  tick  واسنجی دستگاه به‌‎سوخت‎سنج در ارزیابی مقدار سوخت چوبی در ایران (مطالعه موردی جنگل‌کاری‎‎های کاج تدا در مناطق جنگلی لاکان رشت) - صفحه:87-96
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved