>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان پژوهی   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:34


  tick  احساسِ عاطفۀ نفرت مجازهای مفهومیِ عاطفۀ «نفرت»: تحلیلی شناختی-عصبی-زیستی - صفحه:7-26

  tick  ارزیابی حُسن تعابیر قرآنی، در برخی از ترجمه های فارسی بر اساس مدل کارمن گارسس - صفحه:27-46

  tick  بازنمایی تصویر ’انگلستان’ در وب سایت یادگیری زبان انگلیسی Bbc: ترویج استعمار الکترونیکی - صفحه:47-79

  tick  بازنمایی هویت و غیریت در نخستین سخنرانی روسای جمهور پس از انتخابات: مطالعه موردی انتخابات ایران، آمریکا، فرانسه - صفحه:81-107

  tick  بررسی تاثیر قصه گویی بر زبان گفتاری کودکان مبتلا به اوتیسم (طیف خفیف تا متوسط) - صفحه:109-129

  tick  تحلیل نقش‌‌‌نماهای اسم فارسی در گفتار گویشوران ترکی‌‌‌آذربایجانی بر اساس مدل چهار تکواژ - صفحه:157-176

  tick  تحلیل گفتمان انتقادی توئیت های ترامپ بر اساس مدل ون دایک - صفحه:131-156

  tick  تعیین مقوله دستوری واژگان چندنقشی در فرهنگ های لغت زبان فارسی - صفحه:251-272

  tick  خطاهای مشترک نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی زبان دوره عمومی مطالعه موردی زبان آموزان مرکز زبان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین - صفحه:177-204

  tick  رویکرد قرآنی به تولید محتوا برای آموزش زبان انگلیسی: آب در کتاب الهی - صفحه:205-228

  tick  ساختار‌ تعجب سماعی در زبان گفتار و نوشتار عربی معاصر با تکیه بر معادل‌یابی آن در فارسی (مورد پژوهانه کتاب «الشمس فی یوم غائم» و «زهره العمر») - صفحه:229-250

  tick  شواهد درکی برای انطباق واجی واکه‌های انگلیسی با نظام واکه‌ای فارسی - صفحه:273-295

  tick  فضای واکه ای واکه های خیشومی شدۀ زبان فارسی - صفحه:297-324
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved