>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:1


  tick  ارتباط هوش هیجانی مربیان با احساس خودسودمندی و اضطراب رقابتی دختران ورزشکار نخبه تنیس روی میز کشور - صفحه:113-130

  tick  بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی - صفحه:69-82

  tick  بررسی تاثیر کیفیت خدمات و رضایت مندی بر وفاداری مشتریان در باشگاه های ورزشی (بدنسازی و ایروبیک) - صفحه:31-51

  tick  بررسی مشکلات و موانع باشگاه های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد - صفحه:53-67

  tick  تبیین نقش میزان فعالیت های بدنی در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه های شهر کرمانشاه - صفحه:17-30

  tick  شناسایی و اولویت بندی موانع مشارکت کارکنان ادارات دولتی استان کرمان در فعالیت های ورزشی با رویکرد منسجم آنالیز چندمعیاره و کپ لند - صفحه:83-98

  tick  طراحی الگوی مدیریت دانش و عملکرد و بررسی روابط آنها در فدراسیون های ورزشی ایران - صفحه:145-158

  tick  مدل یابی تاثیر تعهد سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی داوران لیگ های فوتبال ایران - صفحه:99-112

  tick  مطالعه ابعاد عینی امنیت در گردشگری ورزشی ایران و عملکرد سازمان های ورزشی در تامین و توسعه آن - صفحه:1-15

  tick  مقایسه عملکرد و خودپنداره تحصیلی رشته تربیت بدنی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور - صفحه:131-144
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved