>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:1


  tick  اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران - صفحه:89-108

  tick  ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره وری در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی - صفحه:1-17

  tick  بررسی رابطه زیرسیستم های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی منتخب - صفحه:57-74

  tick  بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل پیوستار روان شناختی - صفحه:135-155

  tick  تحلیل عوامل و سنجش مدیریت آشوب گونه در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی نظریه آشوب - صفحه:19-38

  tick  تدوین و معرفی منظرهای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان از طریق مدل دیوید - صفحه:157-172

  tick  تعیین سهم نسبی هویت تیمی از عوامل مدیریتی باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:109-133

  tick  رابطه جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان فارس - صفحه:75-88

  tick  شناسایی و توصیف الگوها و ماهیت دانش و تحقیقات مقالات تالیفی مدیریت ورزشی (1390-1386) - صفحه:173-189

  tick  عوامل موثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی از دیدگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس - صفحه:39-55
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved