>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:16


  tick  ارتباط بین سبک رهبری با رفتارهای مدیریت ریسک در مدیران گروه و روسای تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی مراکز استان های کشور - صفحه:97-113

  tick  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال 1390 - صفحه:127-147

  tick  ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی با استفاده از مدل منسجم Bsc - Topsis (مطالعه موردی : اداره کل تربیت بدنی استان یزد) - صفحه:77-96

  tick  بررسی تاثیر انگیزش های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان های ورزشی (مطالعه موردی کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان) - صفحه:55-75

  tick  بررسی رابطه بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیون های موفق و ناموفق - صفحه:115-126

  tick  بررسی مشکلات تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های منتخب - صفحه:149-169

  tick  رابطه بین طرحواره های اخلاقی و رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی بر نیاز در کشتی گیران استان گلستان - صفحه:39-54

  tick  رابطه بین منابع قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان ایران - صفحه:21-38

  tick  رابطه وضعیت اقتصادی – اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:5-20

  tick  عوامل موثر بر بهره مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران از فناوری و مقایسه آن با دانشگاه های ترکیه - صفحه:171-191
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved