>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1390 - دوره: - شماره:8


  tick  بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مربیان تیم های ورزشی گروهی شرکت کننده در نهمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های سراسر کشور - صفحه:93-105

  tick  بررسی نگرش دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه تهران به ورزش همگانی - صفحه:75-9

  tick  بررسی و مقایسه فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی و اعضای هیات علمی دیگر رشته ها - صفحه:151-172

  tick  بررسی وضعیت مطلوب نظام مدیریت رسانه های ورزشی از دیدگاه متخصصان رسانه ای و ورزشی - صفحه:23-39

  tick  تحلیل کیفی تولیدات علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در مجلات بین المللی - صفحه:107-124

  tick  رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی - صفحه:41-55

  tick  رابطه دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی با جو سازمانی مدارس متوسطه شهر اهواز - صفحه:5-21

  tick  رابطه سبک های رهبری تحول آفرین - تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:125-150

  tick  طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان - صفحه:57-73
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved