>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم زیستی ورزشی   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:10


  tick  اثر مصرف دوز متوسط و کم کافیین بر قدرت بیشینه، استقامت و توان عضلانی در - صفحه:43-59

  tick  اثر یک دوره تمرین منتخب (هوازی و قدرتی) بر برخی سایتوکاین ها در بیماران مرد و زن مبتلا به Ms - صفحه:5-23

  tick  بررسی تغییرات شاخص های التهابی و آسیب عضلانی در موش های نر نژاد سوری بعد از هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا 3 - صفحه:77-94

  tick  تاثیر دو شیوه تمرینی تداومی و تناوبی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی پس از جراحی بای پس عروق کرونر (Cabg) - صفحه:115-129

  tick  تاثیر دو هفته مصرف ویتامین E بر پاسخ مولکول چسبان سلولی به فعالیت وامانده ساز - صفحه:25-41

  tick  تاثیر ضرباهنگ های موسیقی بر شاخص های خستگی مرکزی و محیطی زنان جوان غیرورزشکار - صفحه:131-147

  tick  مقایسه اثر تمرینات قدرتی سنتی با تمرینات قدرتی همراه با انسداد عروق بر عملکرد عضلانی و استقامت قلبی – عروقی در دختران جوان - صفحه:95-114

  tick  نقش جنسیت بر مقدار ژلاتینازهای سرم (Mmp-2 و Mmp-9) در حالت استراحت و در پاسخ به فعالیت استقامتی حاد - صفحه:61-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved