>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1393 - دوره:28 - شماره:2


  tick  ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی - صفحه:276-285

  tick  ارزیابی کارایی روش ژیومرفولوژی در برآورد ابعاد هیدروگراف واحد لحظه‏ای و مقایسه آن با روش‏های اشنایدر، Scs و مثلثی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جنگ کارده) - صفحه:440-450

  tick  اندازه گیری و شبیه سازی آبشویی نیتروژن نیتراتی بوسیله مدل Leachn - صفحه:430-439

  tick  بررسی خصوصیات میکرومرفولوژیک خاک ها بر روی سطوح مختلف ژیومرفیک در پلایای رودبار جنوب (بخشی از اراضی منطقه جازموریان) - صفحه:373-382

  tick  تاثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای - صفحه:307-318

  tick  تعریف و پهنه‌بندی یک شاخص تلفیقی در محیط ساج بر اساس غلظت قابل جذب عناصر کم‌مصرف مس، روی، منگنز و آهن در خاک دشت بروجن-فرادنبه - صفحه:383-393

  tick  تعیین سطح بحرانی فسفر قابل‌جذب گیاه ذرت در خاک‎های استان آذربایجان شرقی - صفحه:330-342

  tick  روندیابی تغییرات نیاز آبی گیاه مرجع و متغیرهای هواشناختی مرتبط با آن در آذربایجان شرقی - صفحه:296-306

  tick  صحت سنجی داده های دما و بارش شبیه سازی شده توسط اجرای منفرد و گروهی پنج مدل Aogcm برای منطقه شمال شرق ایران - صفحه:253-266

  tick  مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه پل و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی - صفحه:267-275

  tick  مدل‌سازی ترکیب ایزوتوپی O18 و H2 آب بندهای استان گیلان با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره - صفحه:239-252

  tick  مدل‌سازی پارامترهای مقاومت برشی خاک سطحی در مقیاس زمین نما به کمک برخی ویژگی های خاک و محیطی در اراضی منطقه سمیرم استان اصفهان - صفحه:319-329

  tick  مطالعه آزمایشگاهی تاثیر موقعیت کارگذاری آستانه بر مقدار آبشستگی اطراف گروه پایه کج با فونداسیون - صفحه:406-419

  tick  مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:286-295

  tick  مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارندگی ماهانه مناطق مختلف ایران - صفحه:365-372

  tick  مقایسه مدلهای Ce-Qual-W2 و Dyresm در شبیه‌سازی توزیع دما در مخزن سد پانزده خرداد - صفحه:343-352

  tick  مقایسه ی زمین‌آماری و مرسوم در تعیین تغییرات برخی از ویژگی‌های خاک سطحی (مطالعه ی موردی: جیرفت، استان کرمان) - صفحه:353-364

  tick  پیش بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (Eto) با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی (Pca) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (Mlr-Pca) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد) - صفحه:420-429

  tick  پیش بینی جریان رودخانه با محاسبات نرم - صفحه:394-405
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved