>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1400 - دوره:35 - شماره:5


  tick  اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer Arietinum L.) - صفحه:689-701

  tick  ارزیابی مقایسه‌ای شبکه ایستگاه‌های باران‌سنجی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از کریجینگ و آنتروپی - صفحه:749-761

  tick  بررسی اثر رخ داد امواج گرمایی بر تشدید جزایر حرارتی شهر سنندج طی سال‌های 2018-1989 - صفحه:735-747

  tick  بررسی منشا و عوامل موثر بر تغییرات غلظت سولفات و مقادیر ایزوتوپی Δ34s و Δ18o آن در منابع آب منطقه سرپل ذهاب - صفحه:645-658

  tick  بررسی نقش فیلترهای ترکیبی شن-ژئوتکستایل-زئولیت بر برخی ویژگی‌های پساب - صفحه:673-687

  tick  بکارگیری مدل اگرواکولوژیکی فائو برای مکان‌یابی مناطق مستعد کشت پسته در استان آذربایجان شرقی - صفحه:703-717

  tick  تاثیر سطوح احتمالات متفاوت در برآورد نیاز آبی خالص برنج در استان‌های شمالی ایران - صفحه:659-671

  tick  تعیین مهم‌ترین عوامل موثر بر تولید و انتقال رسوبات آبی معلق با استفاده از آزمون گاما و تجزیه به مولفه‌های اصلی - صفحه:613-625

  tick  شبیه‌سازی رشد و نمو گوجه‌فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill.) تحت شرایط تنش خشکی: 2- شبیه‌سازی بهره‌وری آب، زیست‌توده و عملکرد - صفحه:627-643

  tick  مدل‌سازی تغییرات عمقی کربنات کلسیم معادل خاک با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در دشت قزوین - صفحه:719-734
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved