>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی متالورژی و مواد   
سال:1392 - دوره:25 - شماره:1


  tick  بررسی خواص سایشی ماده‌ی مرکب زمینه آلومینیم (Aa2124) تقویت شده با ذرات بین فلزی دی سیلیسید مولیبدن - صفحه:65-74

  tick  بررسی تاثیر فلز روی و عملیّات حرارتی پیرسازی بر مقاومت به خزش فروروندگی در آلیاژ Mg-5%Sn - صفحه:1-14

  tick  بررسی تشکیل فازهای مختلف در فرایند کَلسینه شدن مخلوط کایولن و کَلسیت - صفحه:15-24

  tick  بررسی خواص پوشش شیشه‌ی زیست فعّال 45s5 بر روی زیرلایه‌ی فولاد زنگ نزن L316 - صفحه:55-64

  tick  بررسی رفتار سیلان فولاد میکروآلیاژی Nb-V-Ti در آزمون فشار داغ - صفحه:75-85

  tick  بررسی رفتار فشاری نانوماده‌ی مرکب مستحکم با زمینه‌ی آلومینیم تقویت شده با نانوذرات آلومیناید منیزیم - صفحه:39-46

  tick  تاثیر متغیرهای فرایند نیتروژن‌دهی در دو روش نیتروژن‌دهی پلاسمایی متداول و توری فعّال بر خواص سطحی و لایه‌های نیتریدی در فولاد گرم‌کار Aisi H13 - صفحه:25-38

  tick  تاثیر هم‌زمان ذرات Mg وSic بر روی خواص کششی ماده‌ی مرکب هیبریدیAl-Mg-Sic تولید شده به‌روش اتصال نورد تجمّعی (Arb) - صفحه:47-54
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved