>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی حمل و نقل   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:1


  tick  ارائه یک مدل احتمالی استوار چندهدفه برای مساله مکان یابی- مسیریابی دوسطحی با گذاشت و برداشت همزمان و پنجره های زمانی - صفحه:53-73

  tick  ارزیابی میزان تاثیر اندازه سنگدانه برخصوصیات مکانیکی و فیزیکی روسازی بتن متخلخل - صفحه:111-123

  tick  الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان برای مساله مسیریابی اتوبوس مدرسه - صفحه:89-109

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر پودر معدنی گیلسونایت بر خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (Sma) - صفحه:1-12

  tick  بررسی تاثیر فشار باد لاستیک و وزن محور بر روی پاسخ روسازی ترک خورده با استفاده از روش اجزاء محدود - صفحه:175-194

  tick  بکارگیری افزودنی‌های معدنی و بازیافتی به منظور افزایش مقاومت لغزشی رنگ های دوجزئی خط ‌کشی - صفحه:75-87

  tick  بهینه‌سازی زمان‌بندی حرکت و توقف قطارهای مترو با استفاده از الگوریتم Nsga-Ii برای کاهش زمان سفر و افزایش کارآیی اقتصادی و زیست‌محیطی سیستم - صفحه:29-51

  tick  تحلیل شبه- استاتیک روسازی‌های انعطاف‌پذیر بر اساس منحنی‌های مرجع مدول برجهندگی بتن آسفالتی - صفحه:155-174

  tick  طراحی شبکه حمل ‏و نقل داخلی گندم کشور با رویکرد مکانیابی قطب (هاب) - صفحه:125-140

  tick  مدلسازی و بررسی چسبندگی قیر مسلح با الیاف، به سنگدانه با استفاده از آزمون خروج (Pull-Out) - صفحه:13-27

  tick  مدل‌سازی مدت‌زمان فعالیت خرید با استفاده از مدل‌های مدت: غیرپارامتری- پارامتری، نمونه موردی شهر قزوین - صفحه:141-154
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved