>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1398 - دوره:26 - شماره:1


  tick  اثر تمرین تناوبی و رزوراترول بر بیان ژن‌های Pdk4 و Pgc-1α در عضله دوقلوی موش‌های مسن مبتلا به دیابت نوع 2 - صفحه:68-81

  tick  بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آلودگی میکروبی داروهای ترکیبی داروخانه‌های شهر یزد - صفحه:82-93

  tick  بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده فعالیت‌های روزمره و ابزاری زندگی در بیماران چاق و دارای اضافه‌وزن پس از جراحی پیوند عروق کرونر - صفحه:2-13

  tick  بررسی مقایسه‌ای اثرعصاره هیدروالکلی گل محمدی و تخم کتان بر فاکتورهای کبدی موش‌های صحرایی نر بالغ - صفحه:54-67

  tick  مقایسه اثر محافظتی دم‌کرده گل محمدی و ویتامین E بر صدمات کروموزومی ناشی از تابش اشعه X در لنفوسیت‌های خون انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول‌های دوهسته‌ای - صفحه:14-23

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش خودمراقبتی به دو روش بحث گروهی متمرکز و آموزش برگشتی بر سبک زندگی زنان باردار - صفحه:94-107

  tick  مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی‌رفتاری و پذیرش و تعهد بر کمال‌گرایی اختلال شخصیت وسواس جبری - صفحه:24-37

  tick  نقش میانجی راهبردهای مقابله‌ای در رابطه بین دشواری تنظیم هیجان و اعتیاد به اینترنت - صفحه:38-53
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved