>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1397 - دوره:24 - شماره:3


  tick  اثرات ضد قارچی و هم افزایی عصاره های آبی و الکلی چای سبز با داروهای ایتراکونازول و وریکونازول بر روی گونه های آسپرژیلوس - صفحه:223-230

  tick  اثرات هایپیران بر آسیب های اکسیداتیو در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس - صفحه:172-181

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون - صفحه:246-252

  tick  اثربخشی گروه درمانی یکپارچه نگر بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اسکلرودرمی سیستمیک - صفحه:182-192

  tick  افسردگی و اضطراب در بیماران تحت عمل قلب باز: تفاوت های سنی و جنسی - صفحه:231-238

  tick  بررسی میزان بروز واکنش های وازوواگال و عوامل موثر بر آن در اهداکنندگان خون پایگاه های انتقال خون شهر مشهد - صفحه:239-245

  tick  تاثیر شش هفته تمرین تداومی با مصرف عصاره عناب بر سطوح لیپوکالین-2 و آدیپونکتین پلاسما و بافت قلب موش های صحرایی دچار انفارکتوس قلبی - صفحه:193-202

  tick  تاثیر یکسان سازی دمای تجویز وریدی با دمای بدن بر بروز فلبیت - صفحه:166-171

  tick  در خصوص مقاله رابطه بین تصور از بدن و مشارکت اجتماعی در زنان باردار جهرم - صفحه:253-254

  tick  مقایسه رضایت زناشویی در مردان بدون فرزند با مردان دارای اولین و دومین فرزند در گذر به والد شدن - صفحه:214-222

  tick  میزان آگاهی و استفاده پزشکان عمومی و دانشجویان اینترن از لوله گذاری نای به کمک دارو - صفحه:203-213
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved