>
Fa   |   Ar   |   En
   اندیشه های نوین تربیتی   
سال:1395 - دوره:12 - شماره:2


  tick  بررسی آسیب های موجود در تعامل زوجین با والدین خود بعد از ازدواج - صفحه:209-238

  tick  بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش معنوی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:145-164

  tick  بررسی رابطه کانونی ابعاد خرد و سبک های هویت - صفحه:95-114

  tick  بررسی عوامل موثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان - صفحه:115-144

  tick  بررسی مقایسه‌ای میزنوشته‌های مدارس منطقه‌ی شش شهر تهران (مطالعه موردی دو مدرسه) - صفحه:31-62

  tick  بررسی نقش تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان - صفحه:63-94

  tick  تحلیل محتوای آموزشی شبکۀ اجتماعی مورد استفاده در کلاس درس با هدف بررسی تولید دانش یادگیرندگان - صفحه:189-208

  tick  رابطه ساختاری کمال‏گرایی، خودکارآمدی، جهت‏گیری هدفی و علاقه به رشته با اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان - صفحه:9-30

  tick  رابطه عقل و اخلاق - صفحه:165-188

  tick  پیش‌بینی کیفیت تعامل مادرکودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی مادران ایرانی - صفحه:239-260
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved