>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1395 - دوره:18 - شماره:2


  tick  اثر ویبراسیون عمومی بدن بر میزان گشتاور کانسنتریک عضلات اینورتور و اورتور مچ پا در افراد مبتلا به بی‌ثباتی عمل‌کردی مچ پا - صفحه:286-294

  tick  بررسی ارتباط بین سطح فعالیت عضلات شکمی و شاخص‌های درد، ناتوانی و ترس از حرکت طی تکالیف پاسچرال ایستاده در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی - صفحه:250-257

  tick  بررسی ارتباط میان پردازش حسی و مهارت‌های حرکتی در کودکان فلج مغزی - صفحه:295-301

  tick  بررسی تاثیر فونوفورزیس ترکیبات گلوکزآمین در استئوآرتریت زانو - صفحه:276-285

  tick  بررسی رابطه بین اختلال صوت بر شاخص کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکروزیس - صفحه:302-307

  tick  تاثیر مشکلات صوتی بر عواطف، عمل‌کرد شغلی، توانایی‌های ارتباطی و اجتماعی معلمان ابتدایی - صفحه:265-275

  tick  تاثیرات سرعت‌های مختلف راه‌رفتن بر زمان وارد عمل شدن عضلات مفصل مچ پا در افراد میانسال سالم - صفحه:258-264

  tick  سونوگرافی ضخامت عضلات شکمی در حالت استراحت و انقباض قبل و بعد از مصرف غذا - صفحه:243-249
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved