>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1394 - دوره:16 - شماره:4


  tick  آیا بین سندرم متابولیک و افسردگی ارتباط وجود دارد؟ یک مطالعه مرور سیستماتیک و متا‌آنالیز - صفحه:488-494

  tick  ابعاد تجربه ناباروری در زنان یائسه: یک مطالعه پدیدار‌شناسی - صفحه:555-562

  tick  اثر تمرینات درمانی در سطوح بی‌ثبات بر الگوی فعالیت عضلانی در افراد مبتلا به کمردرد: مروری نظام‌مند بر مطالعات گذشته - صفحه:495-504

  tick  برآورد سهم قابل انتساب جمعیتی در بروز پیامد‏های نظام سلامت - صفحه:473-474

  tick  بررسی اثر سیکلوسپورین بر میزان آنتی‌بادی‌های نا‌متقارن و سایتوکین Tgf-Β1 در مدل موشی سقط Cba/J×Dba/2 - صفحه:628-636

  tick  بررسی اثرات مشترک نوع باکتری آغازگر، دمای گرم‌خانه‌گذاری و Ph نهایی تخمیر برشاخص‌های میکروبی، بیوشیمیایی و حسیدوغ پروبیوتیک - صفحه:636-647

  tick  بررسی ارتباط کوتاهی عضله همسترینگ با تعادل استاتیک و دینامیک در جوانان سالم - صفحه:536-543

  tick  بررسی روند میزان بروز موارد مشکوک به سرخک در ایران و عوامل موثر بر آن: مدل دوجمله‏ای منفی آمیخته - صفحه:595-602

  tick  بررسی شیوع کم‌خونی، فقر آهن و کم‌خونی فقر آهن در زنان سه ماه پس از زایمان در شهر سمنان - صفحه:574-580

  tick  بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی دی‌اکسید تیتانیوم در حذف سورفاکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات از فاضلاب - صفحه:648-654

  tick  بررسی پروتئوم هیپوکمپ به عنوان معیاری برای ارزیابی آلزایمر انسانی در موش بزرگ سفید آزمایشگاهی - صفحه:611-620

  tick  تاثیر برنامه تمرینات حسی- حرکتی بر کنترل حرکت و میزان درد بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی - صفحه:563-573

  tick  تاثیر مصرف حاد مکمل کوآنزیم Q10 بر برخی شاخص‌های سرمی آسیب عضلانی متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی - صفحه:603-610

  tick  جداسازی و تعیین هویت سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی - صفحه:505-511

  tick  جدا‌سازی و شناسایی هویت مزانشیمی و ستیغ عصبی سلول‌های بنیادی مشتق از پالپ دندان - صفحه:520-526

  tick  راه اندازی روش Real-Time Pcr بر پایهGreen Sybr جهت تعیین الل‌های Hla-Dq در بیماران مبتلا به سیلیاک - صفحه:527-535

  tick  شناسایی ژن نورامینیداز ویروس آنفلونزای پرندگان (H9n2) جدا شده از شیوع اخیر بیماری در ایران - صفحه:512-519

  tick  شیوع سوء مصرف مواد و رابطه‌ی آن با مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل حساسیت پنهان در سال 1392 - صفحه:544-554

  tick  عوامل زمینه‌ای موثر در اتخاذ استراتژی‌های مقابله‌ای زنان با خشونت خانگی: یک مطالعه کیفی - صفحه:581-594

  tick  محرومیت از بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز مانع از بیان آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز در هیپوکامپ موش صحرایی می‌شود - صفحه:621-627

  tick  پاتوفیزیولوژی، ژنتیک و روش‌های درمانی اختلال وسواس - اجباری - صفحه:475-487
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved