>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1386 - دوره:9 - شماره:1


  tick  Orf همراه با اریتم مولتی فرم - صفحه:83-85

  tick  بررسی اثر دیازینون بر روی فرآیند اسپرماتوژنزیس در موش سفید کوچک - صفحه:75-81

  tick  بررسی اثرات آگونیست ها و آنتاگونیست های گیرنده های اپیوئیدی بر فعالیت های اپی لپتیک خود بخودی در برش های هیپوکامپ - صفحه:27-32

  tick  بررسی تاثیر تغییر وضعیت بیماران بر راحتی و عوارض عروقی بعد از آنژیوگرافی قلبی - صفحه:53-58

  tick  بررسی سن شروع تغذیه تکمیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در شیرخواران شهر سمنان - صفحه:59-65

  tick  بررسی میزان رضایت مندی و ارزیابی دانشجویان پزشکی کارآموز و کارورز از کیفیت آموزش دوره بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد-1384 - صفحه:13-20

  tick  بررسی میزان شیوع اکسیور و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان کودکستانی و دبستانی مناطق شهری استان سمنان(1384) - صفحه:67-74

  tick  بررسی میزان شیوع گواتر و ارتباط آن با عملکرد تیروئید در کودکان دبستانی شهر سمنان(سال 1384) - صفحه:33-39

  tick  بررسی نمایه توده بدن در زنان روستایی استان کرمان و ارتباط آن با فراسنج های خونی وضعیت آهن - صفحه:41-46

  tick  بیولوِِژی ، تشخیص و درمان لوسمی مزمن لنفوسیت B - صفحه:1-12

  tick  شیوع و علل گرایش به سیگار در دانشجویان پزشکی - صفحه:21-26

  tick  مقایسه تاثیر تمرین ذهنی وتمرین ایزومتریک حداکثر بر افزایش قدرت عضلات گریپ - صفحه:47-52
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved