>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نمایه توده بدن در زنان روستایی استان کرمان و ارتباط آن با فراسنج های خونی وضعیت آهن  
   
نویسنده امیرخیزی فرشاد ,سیاسی فریدون ,جلالی محمود ,مینایی سارا
منبع كومش - 1386 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:41 -46
  
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, گروه تغذیه و بیوشیمی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, گروه تغذیه و بیوشیمی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, گروه تغذیه و بیوشیمی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, گروه تغذیه و بیوشیمی, ایران
پست الکترونیکی farshad_675@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved