>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا   
سال:1393 - دوره:12 - شماره:43


  tick  اصفهان به عنوان شهر خلاق صنایع دستی با رویکرد توسعه گردشگری - صفحه:251-278

  tick  امکان سنجی ایجاد شهرهای نوین در سواحل جنوب کشور به منظور توسعه قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:231-349

  tick  بررسی شاخص گرمایش (Hi) و تاثیر آن بر فعالیت انسان؛ (مطالعه موردی: بخش ساحلی استان بوشهر) - صفحه:213-230

  tick  تحلیل فضایی جرم و مکان های جرم خیز؛ مطالعه موردی: بزه سرقت در شهر قزوین - صفحه:157-176

  tick  توانمندی ها، آسیب ها و راهکارهای توسعه گردشگری در شهرستان کرمان - صفحه:177-192

  tick  حاکمیت ملی در پرتو ابعاد جهانی شدن - صفحه:193-211

  tick  دیپلماسی گردشگری و تاثیر آن بر همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقه خلیج فارس - صفحه:105-126

  tick  سنجش پایداری سکونتگاه های روستایی؛ مطالعه موردی سکونتگاه های روستایی فیروزآباد فارس - صفحه:379-294

  tick  عوامل موثر بر مشارکت در ساماندهی بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی: محدوده دولتخواه جنوبی) - صفحه:127-141

  tick  فضای سایبری و تعاریف جدید در جغرافیای سیاسی - صفحه:143-156

  tick  کارآمدی نظام های زراعی با تاکید بر توسعه پایدار؛ مورد: بخش مرکزی ورامین (استان تهران) - صفحه:7-35

  tick  میزان موفقیت طرح های هادی روستایی از دیدگاه مردم و مسئولان؛ مورد: شهرستان رشتخوار - صفحه:81-103

  tick  نقش اقتصاد سیاسی بین الملل در تغییر ساختارهای حاکمیتی خاورمیانه با تاکید بر جایگاه انرژی ایران - صفحه:57-80

  tick  پایداری توسعه کلانشهر تبریز و تدوین الگوی توسعه آن - صفحه:37-55
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved