>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا   
سال:1392 - دوره:11 - شماره:36


  tick  آسیب شناسی کالبدی حوزه های تمرکز بزهکاری در محدوده منطقه 19 شهر تهران (مورد مطالعه: جرایم مربوط به سرقت به عنف و مواد مخدر) - صفحه:139-157

  tick  ادراک گردشگران از سطح کیفیت خدمات در شهر کاشان - صفحه:273-289

  tick  الگو های همدید تراز میانی جو هنگام وقوع یخبندانهای دیررس بهاره استان کرمانشاه - صفحه:215-229

  tick  الگوی بازاریابی جهانی برای افزایش صادرات محصول گل پاکدشت - صفحه:123-138

  tick  تاثیر ویژگیهای قومی در فرآیند مشارکت ساسی کشور (مطالعه میدانی: استان خوزستان) - صفحه:181-199

  tick  تبیین مفهوم مرز در فضای سیاسی-مجازی ایران - صفحه:291-313

  tick  تحلیل و پیش بینی اشتغال در شهر سبزوار رهیافت تغییر سهم، اقتصاد پایه و نسبت مکانی - صفحه:99-121

  tick  تحلیل ژئوپلیتیک جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی اسلام گرایانه کشور ترکیه با رویکرد برساخت گرایی - صفحه:251-271

  tick  سخن سر دبیر - صفحه:5-5

  tick  شکل گیری شهر قدرت و شهر بازدارنده با بهره گیری از مبانی پدافند غیر عامل - صفحه:7-32

  tick  عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی در شهر کاشان نمونه موردی محله غربت ها و پمپ رعیتی - صفحه:201-214

  tick  کاربرد اصول توسعه میان افزا در بهبود فضایی- عملکردی بافت های شهری (مطالعه موردی:منطقه 17شهرداری تهران) - صفحه:159-180

  tick  کاربرد منطق در ارزیابی تناسب زمین برای توسعه کالبدی شهر مطالعه موردی : کلانشهر کرج - صفحه:231-249

  tick  نقش خانه های دوم در گردشگری و جریان سرمایه در نواحی روستایی مورد: ناحیه بینالود (خراسان رضوی) - صفحه:32-53

  tick  نقش سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده نمونه موردی: بافت فرسوده ی بخش مرکزی شهر اهواز - صفحه:79-98

  tick  پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبخیز سراب دره شهر - صفحه:55-77
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved