>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1400 - دوره:5 - شماره:9


  tick  اینولیناز: کاربرد، بازار جهانی و تولیدصنعتی - صفحه:97-104

  tick  بررسی اثرات ناشی از شیوع ویروس کووید-19 بر صنعت شیلات و آبزی‌پروری جهان و ارائه سیاست‌های حمایتی از سوی دولت‌ها و ونهادهای بین‌المللی - صفحه:45-53

  tick  بوم‌سازگان مانگروی ایران؛ اهمیت، وضعیت فعلی و تهدیدات - صفحه:111-125

  tick  بوم‌شناسی و اقتصاد برای پیشگیری از همه‌گیری - صفحه:139-145

  tick  تاثیر مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی در حفظ و بهبود عملکرد فراسنجه‌های اسپرم (مطالعه مروری) - صفحه:69-77

  tick  تولید مثل و ناباروری در مردان: رابطۀ بین فقر و میزان کل باروری - صفحه:60-69

  tick  جایگاه کوئینون در ارزیابی تکامل موجودات - صفحه:88-97

  tick  دانه گرده، اصلی ترین آلرژی زای بیولوژیک هوا - صفحه:145-161

  tick  عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت و بقا در انسان و سایر حیوانات - صفحه:1-18

  tick  کروناویروس سندرم حاد تنفسی مسری عامل ایجاد اولین بیماری مجهول (Disease X) - صفحه:57-60

  tick  ماندگاری ویروس Rna دار در میزبان: سازوکارها و پیامدها - صفحه:38-45

  tick  مروری بر استفاده از جلبک‌ها به عنوان سوخت زیستی و بهینه‌سازی آن - صفحه:104-111

  tick  مروری بر ویژگی های ساختاری و عملکردی سلول های سرتولی - صفحه:77-88

  tick  نظرخواهی از صاحب‌نظران در مورد اصطلاحات مرتبط با کووید‌-19 (کوویدواژه ها) - صفحه:53-57

  tick  هوش میکروبی و استفاده از آن در زیست فن آوری - صفحه:125-139

  tick  ویروس ها برای انتشار در موجود زنده از فیزیولوژی بافت استفاده می کنند - صفحه:18-25

  tick  ژنگان‌های ناقص ویروسی: عوامل پیش برنده کلیدی در برهمکنش بین ویروس و میزبان - صفحه:25-38
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved