>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1399 - دوره:4 - شماره:8


  tick  Covid-19: همراهی در گذر از دوران ابهام - صفحه:124-126

  tick  آسیب نابرابر در گذشته با شیوع بیماری های دنیاگیر، افراد حاشیه نشین بیشترین آسیب را دیده اند - صفحه:62-69

  tick  آیا کروناویروس بومی (Endemic) می شود؟ - صفحه:40-44

  tick  ابولا، زیکا، کرونا ... ویروس بعدی چیست؟ - صفحه:99-105

  tick  استفاده از علوم اجتماعی و رفتاری برای پشتیبانی از پاسخ به همه گیری کووید-19 - صفحه:49-61

  tick  ایمنی جمعی: شناخت کووید-19 - صفحه:70-77

  tick  بازگشت به طاعونِ آلبرکامو با کووید-19 - صفحه:156-157

  tick  راهنمایی در مورد استفاده از ماسک در شرایط کووید-19 (Covid-19) - صفحه:106-123

  tick  ریشه های ضدیت با علم - صفحه:1-6

  tick  زنده ماندن از آسیب روحی Covid-19 - صفحه:152-154

  tick  سیاست‌گذاری‌ها در برابر کووید-19: واکنش‌های اولیه و چشم‌اندازها - صفحه:25-39

  tick  شناسایی و جلوگیری از رخدادهای اَبَرانتشار (Superspreading Events) پیامدهای آن برای کنترل سندرم تنفسی حاد شدید کرونا ویروس 2 - صفحه:142-149

  tick  کاربردهای بالقوه زیست فناوری گیاهی در مقابل Sars-Cov-2 - صفحه:89-98

  tick  کدام مداخلات در همه گیری بهتر عمل می کند؟ما میتوانیم از آزمایش های کنترل شده تصادفی، مدل های مجزا و سرریزها بهره ببریم. - صفحه:126-131

  tick  کووید-19 : معمای همه گیری آفریقا: چرا تعداد مرگ و میرها کم است؟بررسی آنتی بادی ها داستانی متفاوت نسبت به تلفات رسمی را بیان می کند - صفحه:151-152

  tick  کووید-19: چالشی جدید برای نسل بشر - صفحه:45-49

  tick  مسابقه برای واکسن‌های ویروس کرونا - صفحه:138-143

  tick  مهار پاندمی با آنتی بادی‌ها، قبل از تولید واکسن‌ها - صفحه:132-134

  tick  نمایی از رابطه زیست شناسی و ریاضی: از سده هفدهم تا بیست و یکم - صفحه:7-25

  tick  واکسن ها واکسن و بهداشت جهانی: معرفی یک مدل پایدار در توسعه و نحوه انتقال واکسن ها - صفحه:78-89

  tick  پس از بیماری کروناویروس-19 (کووید-19) - صفحه:154-156

  tick  چشم انداز درمان‌ها و واکسن کووید-19 - صفحه:134-137
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved