>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:1


  tick  آموزش چند فرهنگی در کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی - صفحه:73-92

  tick  بررسی تاثیر روش تدریس متقابل بر مهارت‌های درک مطلب ریاضی با گروههای دو نفره - صفحه:167-188

  tick  بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در موضوع ارزشیابی کیفی توصیفی - صفحه:21-50

  tick  بررسی رابطه‌ی احساس تعلق به مدرسه با انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه نظری شهر اصفهان - صفحه:151-166

  tick  بررسی رابطه‌ی بین حمایت مدیریت با رشد حرفه‌ای خودراهبری دبیران - صفحه:93-114

  tick  بررسی عملکرد مدارس هیات امنایی با استفاده از نظریه‌‌ ‌‌داده‌ بنیاد - صفحه:5-20

  tick  بررسی و ارائه یک الگوی تضمین کیفیت در مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی - صفحه:211-230

  tick  روند تحول باورهای معرفت شناختی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و رابطه‌ی آن با عملکرد تحصیلی - صفحه:135-150

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی استان همدان - صفحه:115-134

  tick  مقایسه و روند جو مدرسه در مدارس ابتدایی ایران و کشورهای منطقه (داده‌های تیمز 2003 و 2007 در پایه چهارم) - صفحه:51-72

  tick  موانع تحقق اهداف برنامه درسی فرآیند محور علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی از دیدگاه معلمان مدارس دخترانه شهرستان تبریز در سال تحصیلی 90-89 - صفحه:189-210
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved