>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی   
سال:1398 - دوره:23 - شماره:68


  tick  ارزیابی توانمندی‌ها و چالش‌های طبیعی زمین برای فعالیت کشاورزی در شهرستان فریدونشهر - صفحه:281-300

  tick  ارزیابی شهر تبریز از منظر شاخص های شهر مطلوب سالمندان - صفحه:214-240

  tick  برآورد مقدار تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز) - صفحه:62-79

  tick  بررسی بعد فرکتالی چاله بیجار با تاکید بر تغییرات سطح اساس - صفحه:42-61

  tick  بررسی و تحلیل مقالات نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی طی سال‌های 1394-1396 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام Isc - صفحه:330-351

  tick  برنامه ریزی استراتژیک بهبود جایگاه سیستم حمل و نقل شهری در شهرکرد با استفاده از تلفیق رویکردهای Swot و Qsp - صفحه:241-260

  tick  تحلیل ارتباط میان ساختار فضایی و رشد پراکندۀ محلات شهری به روش چیدمان فضا(مطالعه موردی: شهر شیراز) - صفحه:261-280

  tick  تحلیل ارتباط هوشمندسازی و پایداری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران) - صفحه:1-21

  tick  تحلیل سینوپتیکی – دینامیکی روند شکل‌گیری الگوهای رودباد تراز پایین خلیج فارس و بررسی نقش آن در شار رطوبت منطقه - صفحه:175-193

  tick  تحلیل عوامل موثر در مدیریت برنامه‌ریزی ساخت‌و‌ساز مجتمع‌های مسکونی مبتنی بر پایداری در ایران - صفحه:195-213

  tick  تحلیل فضایی تاب‌آوری اجتماعی، اقتصادی اجتماعات محلی در برابر زلزله (مطالعه موردی: بخش آفتاب – شهرستان تهران) - صفحه:89-109

  tick  تحلیل نگرش و انتظارات روستائیان از فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی مطالعه موردی: دهستان دهدشت غربی - شهرستان کهگیلویه - صفحه:133-154

  tick  تعیین مکانهای بهینه احداث پایگاههای چند منظوره مدیریت بحران در مناطق با خطر زلزله بالا (شمال تبریز) - صفحه:111-132

  tick  شناسایی و تحلیل همدیدی تیپ‌های هوای شهر اهر - صفحه:22-44

  tick  مقایسه روش‌های زمین آمار در پهنه‌بندی شاخص فرسایندگی باران (مطالعه موردی: استان فارس) - صفحه:155-173
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved