>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1393 - دوره:16 - شماره:2


  tick  بررسی اثر کفش طبی با راکر پاشنه تا پنجه بر روی گشتاورهای وارد بر مفصل مچ پا و پارامترهای فضایی و زمانی راه رفتن در دانشجویان دختر - صفحه:102-111

  tick  بررسی رابطه تقید به نماز و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم آباد - صفحه:71-79

  tick  بررسی فراوانی علل تشنج در بیماران تشنجی مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب شهرستان خرم آباد در سال 91-1390 - صفحه:24-31

  tick  بیان پذیرنده های Sdf1 در بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین - صفحه:49-54

  tick  سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر خرم آباد - صفحه:40-48

  tick  فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در بین ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک بیمارستان ابن سینای شهرستان دلفان، استان لرستان - صفحه:17-23

  tick  مطالعه اثر حفاظتی میکروامولسیون عصاره هیدروالکلی مریم نخودی بر روی سمیت کبدی ناشی از بروموبنزن در موش سفید کوچک - صفحه:93-101

  tick  معرفی دختر مبتلا به سندرم استورج وبر همراه با بدشکلی استخوانی در ناحیه دهان- فک بالا- صورت - صفحه:112-117

  tick  مقایسه اثر بازدارندگی دو حالت اسانس و پودر خشک ریحان سبز بر جمعیت میکروبی گوشت چرخ شده گاو طی مدت نگهداری در یخچال - صفحه:55-63

  tick  مقایسه بین دو رژیم درمانی نگهدارنده و انفوزیون پیوسته سولفات منیزیوم وریدی در توقف دردهای زایمانی زودرس در خانم های باردار در سنین حاملگی 34-26 هفته - صفحه:64-70

  tick  مقایسه شاخص توده بدنی قبل از بارداری با میزان اضافه ‌وزن بارداری بر دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان عسلیان در سال‌ 92-1391 - صفحه:32-39

  tick  پراکندگی و تعیین فون کنه های سخت و نرم شهرستان خرم آباد، استان لرستان در سال 91-1390 - صفحه:5-15
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved