>
Fa   |   Ar   |   En
   دفاع از اراده‌گرایی در برابر دیدگاه‌های رقیب  
   
نویسنده امیریان مهدی
منبع نقد و نظر - 1392 - دوره : 18 - شماره : 4 - صفحه:97 -120
چکیده    اراده‌گرایی نظریه‌ای است که تلاش می‌کند اعمال ارادی را از غیر آن تفکیک کند. طبق این نظریه، اراده‌کردن یک عمل اجرایی ذهن است که با باور و میل ارتباط دارد و اگر فعلیت یابد، سبب ایجاد رویداد یا سلسله‌ای از رویدادها در جهان خارج می‌شود. این دیدگاه در مقابل نظریه‌های کسانی مانند انسکوم، دیویدسن و هورنسبی که هر کدام نماینده اصلی یک اندیشه هستند قرار دارد. در این مقاله نخست به تبیین نظریه‌های رقیب پرداخته و وجه تمایز هر یک را با دیگری توضیح می‌دهم. در ادامه با تمرکز بر آرای جاناتون لو به‌عنوان یکی از مدافعان نظریه اراده‌گرایی، این دیدگاه را شرح داده و نشان می‌دهم هرکدام از نظریه‌های رقیب مشکلاتی دارند که تنها با اتخاذ دیدگاه اراده‌گرایی می‌توان بر آنها فایق آمد. در پایان به برخی از اعتراض‌ها به این نظریه و پاسخ‌های ارایه‌شده اشاره می‌کنم.
کلیدواژه قصد ,اراده ,تلاش کردن ,علّیت عامل ,دلیل
آدرس دانشجوی دکتری فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی, ایران
پست الکترونیکی mehdiamiriyan@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved