>
Fa   |   Ar   |   En
   طبقه‌بندی علوم و چالش‌های فرارو  
   
نویسنده یعقوب‌نژاد محمد هادی
منبع نقد و نظر - 1390 - دوره : 16 - شماره : 4 - صفحه:135 -152
چکیده    طبقه‌بندی علوم از دیرباز مورد توجه فیلسوفان و دانشمندان بوده و اندیش‌وران و بزرگان علم و دین در این‌باره ابراز نظرها کرده‌اند. طبقه‌بندی علوم امروزه یکی از معضلات بزرگ مطالعات اسلامی است، در گذشته تاریخی و تمدنی ما، دانشمندان و فیلسوفان مسلمان درباره طبقه‌بندی علوم اظهارنظر کرده‌اند، ولی اکنون با توجه به تحول علوم و مسایل جدید، با چالش‌هایی در مسیر نظام طبقه‌بندی دانش روبه‌رو شده‌ایم که بررسی آنها می‌تواند بخشی از ابهامات را مرتفع نموده و راهکاری تازه فراروی تدوین طبقه‌بندی نوین علوم قرار دهد که این مقاله به بررسی آن پرداخته است.
کلیدواژه طبقه‌بندی علوم ,طبقه‌بندی علوم اسلامی ,چالش‌های طبقه‌بندی علوم
آدرس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, ایران
پست الکترونیکی yaghoobnegad@isca.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved