>
Fa   |   Ar   |   En
   آزادی به‎مثابه سرچشمه ابداع در هنر  
   
نویسنده جمادی سیاوش
منبع نقد و نظر - 1392 - دوره : 18 - شماره : 3 - صفحه:65 -87
چکیده    می‎دهد تا همه را بخواند و ببیند و بشنود. فلسفه هنر و حسانیّات، هنر و امر زیبا را به‎لحاظ ماهیت،‎ خاستگاه، تاثیر،‎ شرایط ذاتی و التزام به حقیقت موضوع بررسی قرار داده‎اند.در این مقاله، عمده‎ترین نظریه‎های فلسفی در باب هنر به‎اجمال بررسی شده‎اند. تولستوی، کانت، هگل، هایدگر و آدرنو هر یک به هنر و امر زیبا نگرشی دارند. یکی هنر را خودآیین و دیگری آن‎را روح محسوس‎گشته‎ می‎داند. هایدگر بر ظهور حقیقت در کار هنری تاکید دارد و تولستوی هنر را به رسالتی فرا می‎خواند. مرور مقایسه‎ای این نگرش‎ها، تمهیدی برای پاسخ به این پرسش است که آیا هنر فی‎نفسه حقیقت را در صورتی محسوس متعین می‎کند؟ آنچه از آن دفاع کرده‎ایم آن است که اگر فلسفه هنر اعتنایی نیز به آثار هنری و ملاک‎گرفتن آنها داشته باشد، پاسخ منفی است؛ در واقع، گوش هنرمندان چندان بدهکار نظریه‎پردازی‎های فلسفی و زیبایی‎شناختی نبوده است. آنان در خطاب به ادراک حسی، یعنی طرز بیان هنر مشترک بوده‎اند، اما در مضمون یا درون‎مایه التزامی نداشته‎اند، مگر بنا به خواستی بیرونی (مثلاً هنر سوسیالیستی). سرچشمه ابداع در هنر، آزادی بوده است. سرانجام، این مسیله به خواننده واگذار می‎شود که آیا می‎توان بی‎توجه به آثاری که با عنوان هنر آفریده‎ می‎شوند، درباره هنر نظریه‎پردازی کرد؟
کلیدواژه استتیک (زیبایی‎شناسی یا حسّانیات) ,ادراک حسی ,دیالکتیک ‎هگلی ,دیالکتیک ‎منفی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی siavashjamadi@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved