>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرروش های مختلف استخراج بر میزان ترکیبات فنلی، توکوفرولی و خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره شوید  
   
نویسنده حسن نیا معصومه ,آریایی پیمان ,فتاحی اسماعیل
منبع علوم و صنايع غذايي ايران - 1395 - دوره : 13 - شماره : 57 - صفحه:109 -119
چکیده    گیاه شوید (anethum graveolens) متعلق به خانواده apiaceae منبع غنی از ترکیبات فنلی و توکوفرولی  هستند که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد. آنتی اکسیدان های موجود در رژیم غذایی به لحاظ محافظت بدن در مقابل استرس اکسیداتیو و حفظ سلامت حائز اهمیت هستند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر روش های مختلف استخراج (فراصوت و مایکروویو) و همچنین حلال های مختلف (آب، آب/ اتانول (50:50) و اتانول) بر میزان ترکیبات فنلی، توکوفرولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره شوید برای به دست آوردن بهترین بازده استخراج جهت استفاده مناسب از عصاره انجام شده است. فعالیت آنتی اکسیدانی هر عصاره از طریق مهار رادیکال آزاد dpph، آزمون بی رنگ شدن بتاکاروتن و شاخص پایداری اکسایشی تعیین شد. بالاترین میزان ترکیبات فنلی در تیمارهای فراصوت آب/ اتانولی و تیمار فراصوت اتانولی (به ترتیب 53/5±02/876 و 57/3±85/866 میلی گرم/گرم) مشاهده گردید. همچنین در تمامی آزمایش های آنتی اکسیدانی بجز ترکیبات توکوفرولی، تیمار فراصوت آب اتانولی و فراصوتاتانولی بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی را دارا بود و با آنتی اکسیدان سنتزی tbhqاختلاف معنی داری نداشت. با توجه به نتایج مطالعه فوق می توان عصاره شوید (توسط روش فراصوت) جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزی در صنایع غذایی نمود.
کلیدواژه شوید، مهار رادیکال آزاد Dpph، ترکیبات فنلی، آزمون بی رنگ شدن بتاکاروتن
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران
 
   The effect of extraction methods on phenolic and tocophorol content and antioxidant properties of dill extracts (Anethum graveolens)  
   
Authors Fatahi Esmaeel ,Hassan Niya Masumeh ,Aryai Peyman
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved