>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر بسته‌بندی با اتمسفر تغییر داده شده (Map) و بره‌موم (پروپولیس) بر برخی خصوصیات اسفناج رقم ” ورامین 88 “ در طی نگهداری  
   
نویسنده رامی آنیتا ,شیخ لوئی حسین ,یوسفی علیرضا
منبع علوم و صنايع غذايي ايران - 1395 - دوره : 13 - شماره : 61 - صفحه:1 -15
چکیده    به منظور بررسی تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر داده شده و استفاده از ماده بره موم بر کیفیت پس از برداشت سبزی برگی اسفناج رقم ورامین 88، آزمایشی در قالب فاکتوریل و بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 عامل زمان (5 سطح)، map (3 سطح) و بره موم (3 سطح) طراحی و اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که همه ی صفات به استثنای رنگ و کلروفیل b تحت اثر اصلی زمان دچار تغییرات معنی داری در سطح آماری 1% شدند. مقدار اسید آسکوربیک قبل از انبار 1/275 میلی گرم بر 100 گرم وزن تر بود، و پس از یک هفته این مقدار به 1/171 میلی گرم و بعد از 14 روز به 141 میلی گرم در 100 گرم اسفناج تازه، رسید. تیمار اصلی بره موم بر صفاتی از جمله رنگ، مواد جامد محلول، ph، اسید، اسید آسکوربیک، درصد کاهش وزن و درصدآلودگی ظاهری تاثیر معنی داری در هر دو سطح آماری مورد مطالعه نشان داد. درصد آلودگی در اثر استفاده از بره موم بشدت کاهش پیدا کرد. شاخص های رنگ، کیفیت ظاهری، اسید آسکوربیک، درصد کاهش وزن و درصد آلودگی ظاهری نیز صفاتی بودند که تحت اثر اصلی بسته بندی با اتمسفر تغییر داده شده (map) دچار تغییرات معنی داری شدند. بر اساس نتایج بدست آمده بهترین ترکیب تیماری برای ماندگاری بیشتر اسفناج رقم ورامین 88 استفاده از 10% بره موم و اتمسفر o2 5% وco2 15% بود.
کلیدواژه اسفناج رقم ورامین 88، بره‌موم، درصد آلودگی، ویتامین ث، Map
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه, دانشکده کشاورزی, گروه شیمی و مهندسی صنایع غذائی, ایران, دانشگاه بناب, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی شیمی, ایران
پست الکترونیکی aliyousefey@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved