>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه همبرگرهای خام عرضه شده در شهر تهران از نظر کیست های سارکوسیست  
   
نویسنده حسینی هدایت ,خاکسار رامین ,شمشادی بهار
منبع علوم و صنايع غذايي ايران - 1386 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:65 -72
  
آدرس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده تغذیه و صنایع غذایی, گروه آموزشی صنایع غذایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, ایران
پست الکترونیکی bshemshadi@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved