>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی انواع گوشت مورد استفاده در تولید همبرگرهای عرضه شده در شهر تهران در سال 1386  
   
نویسنده حسینی هدایت ,برازندگان خسرو ,آخوندزاده افشین ,شمشادی بهار ,توکلی حمیدرضا ,خاکسار رامین
منبع علوم و صنايع غذايي ايران - 1388 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:95 -100
  
کلیدواژه همبرگر ,نوع گوشت ,الیزای ساندویچی ,تک سمی ,خوک
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور, ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا ودارو, موسسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی, پژوهشکده کشاورزی و صنایع غذایی, دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), دانشکده بهداشت, گروه تغذیه و بهداشت مواد غذایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده تغذیه و صنایع غذایی, ایران
پست الکترونیکی r.khaksar@sbmu.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved