>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر استفاده از پیش تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر خصوصیات کیفی و حسی توت سفید خشک شده  
   
نویسنده قیافه داوودی مهدی ,نیکخواه شهره ,سید یعقوبی امین
منبع علوم و صنايع غذايي ايران - 1388 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:55 -61
  
کلیدواژه توت سفید درختی ,خشک کن کابینی ,پیش تیمار ,خصوصیات کیفی
آدرس علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان, ایران, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان, ایران
پست الکترونیکی nikkhahsh@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved