>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت و محیط زیست   
سال:1397 - دوره:11 - شماره:2


  tick  اثر غلظت کلسیم ‌کلرید در هضم بیولوژیک مشترک زباله جامد شهری و شیرابه لندفیل - صفحه:237-248

  tick  ارزیابی کیفیت آب با استفاده از روش‌ Topsis در تالاب بین المللی انزلی - صفحه:225-236

  tick  ارزیابی و مقایسه کیفیت آب با استفاده از روش های تحلیل رابطه خاکستری و Nsfwqi در مخزن سد شیرین دره - صفحه:169-182

  tick  بررسی اثر کاربرد کمپوست پسماند شهری شازند و بیوچار پوسته انار ساوه بر کاهش قابلیت دسترسی سرب در خاک و گیاه سورگوم - صفحه:157-168

  tick  بررسی تاثیر اقلیم بر کیفیت شیمیایی آبخوان دشت ورامین با استفاده از نرم افزار Gis - صفحه:249-260

  tick  بررسی غلظت سرب و کادمیوم در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) و ارزیابی خطر مصرف آن - صفحه:215-224

  tick  تعیین میزان بار میکروبی و آلودگی به باکتری سالمونلا در میگوی عرضه شده در استان خوزستان - صفحه:149-156

  tick  حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی با استفاده از نانو صفحات اکسید گرافن: بهینه سازی با روش سطح پاسخ - صفحه:197-214

  tick  شناسایی بیوآئروسل‌های باکتریایی در ایستگاه‌های پرستاری یک بیمارستان دولتی در شهر تهران - صفحه:281-292

  tick  کارایی فرایند کمپوست سازی در حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول به‌عنوان پسماند دارویی - صفحه:271-280

  tick  کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی احیاء فتوکاتالیزوری Cr(Vi) توسط نانوذرات تیتانیوم دی‌ اکسید: بهینه‌سازی ساختار شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:183-196

  tick  مدل‌سازی پیامد انفجار مخازن نگهداری اتیلن ‌اکساید با استفاده از نرم‌افزار Phast (مطالعه موردی در یک صنعت پتروشیمی) - صفحه:261-270
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved