>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم دامی ایران   
سال:1393 - دوره:45 - شماره:1


  tick  اثر تفاله سیب سیلو شده با اوره بر عملکرد و ویژگی های لاشه بره های نژاد قزل - صفحه:81-88

  tick  اثر منبع کربوهیدرات قابل حل در شوینده خنثی و دانه کلزای برشته شده بر عملکرد بره های نر پرواری تغذیه شده با جیره های با کنسانتره بالا - صفحه:69-79

  tick  تاثیر سطوح گوناگون ویتامین C بر میزان تخم گذاری ملکه و پروتئین بدن زنبوران کارگر در کلنی های زنبور عسل (Apis Mellifera L) - صفحه:37-42

  tick  تاثیرات سطوح گوناگون ویتامین E در رقیق کننده بر کیفیت اسپرم اسبچه خزر طی فرایند سرد سازی - صفحه:1-8

  tick  تحلیل ژنتیکی عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران برای صفات تولید شیر و روزهای باز در پنج دوره اول شیردهی - صفحه:27-36

  tick  تعیین برخی عوامل موثر بر نرخ خطای ایمپیوتیشن ژنوتیپی برای استفاده در مطالعات رابطه یابی سراسری ژنومی در گاوهای شیری - صفحه:9-15

  tick  عوامل مرتبط با مرگ ومیر از تولد تا یک سالگی در بره های مغانی - صفحه:51-58

  tick  کاربرد تابع سینوسی برای مدل سازی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین و مقایسه آن با توابع وود و دایجکسترا در یک گله گاو هلشتاین - صفحه:59-68

  tick  مطالعه اثر بره موم و موننسین در شیر برعملکرد رشد، خوراک مصرفی، و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های شیرخوار هلشتاین - صفحه:43-50

  tick  مقایسه مواد مغذی و هزینه - درآمد حاصل از دو روش برداشت علف یونجه ( علف خشک و علف سیلوشده ) - صفحه:17-25
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved