>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مبانی و پیش فرض های نظریه مطابقت ماهوی  
   
نویسنده اوسطی امیر ,رضایی محمدجواد ,شیخ شعاعی عباس ,قربانی قدرت الله
منبع ذهن - 1400 - شماره : 86 - صفحه:85 -110
چکیده    مطابقت ماهوی، جنبه‌ای هستی‌شناختی و جنبه‌ای معرفت‌شناختی دارد. جنبه هستی‌شناختی نظریه، عبارت است از وحدت سنخی ماهوی ذهن و خارج؛ به این معنا که ماهیت به معنای «ما یقال فی جواب ما هو» که منحصر در معقولات اولی می‏باشد، در دو موطن ذهن و خارج موجود است و بر مفهوم و مصداق ماهیت، حقیقتاً صادق است؛ زیرا ماهیت من حیث هی (کلی طبیعی)، نسبت به ذهنیت و خارجیت لابشرط است. مطابقت ماهوی از جنبه معرفت‌شناختی، معیار ثبوتی صحت قضایایی است که در آنها جنس، فصل و حدّ تام بر ماهیت حمل می‌گردد؛ بنابراین انکار آن در حکم سفسطه دانسته شده است؛ زیرا نفی مطابقت ماهوی به معنای انکار امکان معرفت در این گونه قضایاست. این نظریه مبتنی بر پیش‌فرض‌های نادرستی است؛ زیرا اولاً لابشرط‏بودن ماهیت نسبت به ذهن و خارج، مستلزم تناقض است؛ ثانیاً انحصار ماهیت به معقولات اولی بدون دلیل است؛ ثالثاً در این نظریه، مطابقت معرفت‏شناختی مبتنی بر مطابقت هستی‏شناختی است، در حالی که این ابتناء، نه بدیهی است و نه ثابت شده است، رابعاً موجودیت ماهیت در ذهن و خارج، مستلزم اصالت ماهیت می‌باشد. بنابراین نظریه مطابقت ماهوی قابل پذیرش نیست.
کلیدواژه مطابقت ماهوی، ماهیت، مطابقت هستی شناختی، مطابقت معرفت شناختی، وجود حقیقی، معقولات اولی
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه فلسفه, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه فلسفه, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه فلسفه, ایران
پست الکترونیکی qorbani48@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved