>
Fa   |   Ar   |   En
   نقادی انتقادهای شیخ احمد احسائی به قوه خیال و مبانی آن در حکمت متعالیه  
   
نویسنده صیدی محمود ,مرادی حسن
منبع ذهن - 1396 - شماره : 72 - صفحه:177 -196
چکیده    قوه خیال و ادراکات آن از مهم‎ترین مسائل حکمت متعالیه می‎باشد که ملاصدرا بحث‎های زیادی را به آنها اختصاص داده است. برخی از نظریات او در این زمینه مانند فاعل‎بودن نفس در ادراکات حسی و خیالی و تجرد قوه خیال، بی‌سابقه بوده و اولین‏بار توسط صدرالمتالهین ارائه گشته است. شیخ احمد احسائی اشکالات و انتقادهای بسیاری را به دلایل و مبانی ملاصدرا در این زمینه وارد می‌داند و آنها را به چالش می‌کشد. این انتقادها درباره تجرد قوه خیال، فاعلیت آن نسبت به صورت‌های خیالی، ناسازگاری درونی دیدگاه ملاصدرا در این زمینه و شدت‏یافتن ادراکات خیالی به هنگام مرگ و در آخرت است. در پژوهش حاضر اثبات گردیده که این‎گونه انتقادها ناشی از عدم توجه کافی به مبانی صدرایی در این زمینه از جمله وحدت تشکیکی وجود، حرکت جوهری و اتحاد عالم و معلوم بوده و احسائی در انتقادهای خود گرفتار مغالطه شده است.
کلیدواژه ملاصدرا، احسائی، قوه خیال، ادراک
آدرس دانشگاه شاهد, گروه فلسفه و حکمت اسلامی, ایران, دانشگاه شاهد, گروه فلسفه و حکمت اسلامی, ایران
پست الکترونیکی dr.hassan.moradi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved