>
Fa   |   Ar   |   En
   ماهیت شهود و ویژگی‌های آن در معرفت‏شناسی کانت  
   
نویسنده فتح طاهری علی
منبع ذهن - 1396 - شماره : 72 - صفحه:147 -176
چکیده    فلسفه کانت بر تمایز میان دو قوه شناخت، یعنی شهود و تفکر یا حس و فهم استوار است. این دو قوه برای معرفت ضروری‌اند و هیچ یک را نمی‌توان به دیگری تحویل کرد. از این دو قوه، شهود اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا محتوای معرفت درنهایت از طریق آن حاصل می‎شود و عینیت معرفت از رهگذر آن ممکن می‌گردد. کانت برای شهود به دو ویژگی تفرد و بی‌واسطگی اشاره می‌کند و آنها را در مقابل دو ویژگی کلیت و با واسطگی مفاهیم قرار می‎دهد. کانت‏پژوهان در خصوص معنا و اهمیت این ویژگی‎ها و نسبت آنها با یکدیگر قرائت‎های متفاوتی دارند. در این مقاله پس از بیان معنای شهود و ویژگی‌های آن بر اساس نظریه معرفت کانت، قرائت‌های متفاوت در خصوص نسبت این ویژگی‎ها مورد بررسی و نقد قرار می‎گیرد و در پایان به نظر مختار نویسنده اشاره می‌شود.
کلیدواژه کانت، شهود، حس، تفرد، بی‌واسطگی
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), گروه فلسفه, ایران
پست الکترونیکی fathtaheri@hum.ikiu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved