>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل حوزه مقابل تقوا با تاکید بر روش معناشناسی ایزوتسو  
   
نویسنده شیرافکن محمد حسین ,صاحبیان فاطمه ,قائمی نیا علیرضا
منبع ذهن - 1396 - شماره : 71 - صفحه:171 -199
چکیده    تقوا از واژگان کلیدی قرآن است که درک مفهوم آن در بستر قرآن کریم در سیر انسان به سوی کمال کارگشاست. این معنا در مفهوم قرآنی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار است؛ از سوی دیگر تقوا امری نیست که انسان بتواند بر پایه عقل خویش، راه‏های دستیابی به آن را کشف کند؛ از‏این‎رو قرآن در آیه 115 سوره توبه بیان می‏کند که تبیین راه‏ها و زمینه‏های تحصیل تقوا از اموری است که می‏بایست از جانب خدا روشن و بیان گردد؛ بنابراین کشف حقیقت تقوا بر پایه کشف لایه‏های آن از طریق قرآن کریم است. از جمله راه‏های کشف معنای تقوا معناشناسی این واژه در قرآن است. از طرفی یکی از راه‏های شناخت ویژگی‏های هر چیز، معرفت‏یافتن به مواردی است که در تضاد با آن هستند. در این مقاله واژگانی که در قرآن کریم در تضاد با این واژه برای دریافت این مفهوم به‌کار رفته‏اند، واکاوی و تحلیل شده‏اند که کفر، عدوان، ظلم، کبر، فساد، فجور، اسراف، خسران، خیانت و اختیال از آن موارد می باشد. همچنین تلاش شده است با واسطه مقابل‏ها، به ‌معنای حقیقی تقوا نائل شویم.
کلیدواژه تقوا، قرآن، تقابل، معناشناسی، ظلم، فساد
آدرس دانشگاه علوم و معارف قرآن قم, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم, ایران, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, گروه معرفت شناسی, ایران
پست الکترونیکی aeminia@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved