>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی ساختاری کمال‌گرایی، انگیزش تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دبیرستانی  
   
نویسنده کریمی کامبیز ,کاوسیان جواد ,کرامتی هادی ,عرب زاده مهدی ,رمضانی ولی الله
منبع روان شناسي كاربردي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:311 -327
چکیده    هدف: هدف پژوهش تعیین الگوی علی روابط بین مولفه‌های کمال‌گرایی و بهزیستی روان‌شناختی با تاکید بر نقش واسطه‌ای مولفه‌های انگیزش تحصیلی بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری، دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر کرمانشاه به‌تعداد 16138 در سال تحصیلی 94–1393 بود. با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از بین نواحی سه‌گانه آموزش و پرورش  4 دبیرستان دخترانه مائده، کوثر، جلال آل احمد، حضرت معصومه و 4 دبیرستان پسرانه شهید آوینی، شهید انصاری، شهید تندگویان و ادیب و از هر دبیرستان بین 55 تا 60 تا دانش‌آموز و درمجموع 456 دانش‌آموز بر اساس جدول کرجسی مورگان 1970 انتخاب شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه کمال‌گرایی چندبُعدی تهران بشارت (1386)، انگیزش تحصیلی والرند، پلتییر، بلیس، بریر، سنکال و والیرس (1992) و بهزیستی روان‌شناختی ریف 1995 جمع‌آوری شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد الگو با داده‌های این پژوهش برازش مناسبی دارد. هم‌چنین بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم نشان داد که انگیزش تحصیلی خودتعیین‌گر، نقش واسطه‌ای را در ارتباط بین کمال‌گرایی خودمحور و بهزیستی روان‌شناختی (68/0=β، 002/0=p) ایفا می‌کند. اما برخلاف فرض اولیه الگو، نقش واسطه‌ای انگیزش غیرخودتعیین‌گر، در ارتباط بین کمال‌گرایی جامعه‌محور و بهزیستی روان‌شناختی  تایید نشد (β=0.075، 098/0=p). نتیجه‌گیری: به‌طورکلی می توان گفت انگیزش تحصیلی، در ارتباط بین کمال‌گرایی و بهزیستی روان‌شناختی نقش کلیدی دارد. بنابراین لازم است در برنامه‌ریزی آموزشی بر این سازه‌ها  بیش از پیش توجه شود.
کلیدواژه الگوی ساختاری، انگیزش، بهزیستی روان شناختی، کمال گرایی
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved