>
Fa   |   Ar   |   En
   جنگل ایران   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:3


  tick  اثرقرق بر پوشش و زادآوری طبیعی گونه های درختی و درختچه ای درجنگل های زاگرس ( مطالعه موردی : جنگل های شهرستان ایوان در استان ایلام ) - صفحه:229-238

  tick  برازش معادلات رشد برای سطح مقطع برابر سینه صنوبر دلتوئیدس در صومعه سرا - گیلان - صفحه:281-294

  tick  بررسی و مقایسه فاکتورهای موثر در صدمات بهره برداری جنگل در طرح جنگلداری نکا ظالمرود - صفحه:253-270

  tick  به کارگیری روش نمونه برداری شاخه تصادفی به منظور برآورد زی توده ی اندام های هوایی پایه های دانه زاد و شاخه زاد گونه بلوط ایرانی (Quercus Brantii Lindl) - صفحه:239-252

  tick  تحلیل حساسیت مدل Culsed به منظور ارایه راهکارهای کنترل رسوب جاده های جنگلی ( مطالعه موردی بخش نمخانه ، جنگل خیرود ) - صفحه:219-228

  tick  تغییرات فعالیت آنزیم های دهیدروژناز و اوره آز و برخی ویژگی های شیمیایی خاک در مراحل مختلف تحولی تودة جنگلی راش (مطالعه موردی: جنگل رزه در غرب استان گیلان ) - صفحه:337-347

  tick  ریزازدیادی Eucalyptus Occidentalis Endl. - صفحه:271-280

  tick  طراحی و برآورد بار مالی برنامه‌های مشوق جنگلداری با هدف بهبود مدیریت عرفی جنگل (مطالعة موردی: جنگل‌های بانه، زاگرس شمالی) - صفحه:295-308

  tick  مدل‌ سازی زی ‌توده تنه گونه راش ( Fagus Orientalis Lipsky ) با استفاده از معادلات آلومتریک در جنگل‌های هیرکانی - صفحه:309-322

  tick  پایش و پیش ‌بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل Lcm ( مطالعة موردی: منطقه مریوان ) - صفحه:323-336
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved