>
Fa   |   Ar   |   En
   جنگل ایران   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:3


  tick  ارزیابی و مقایسه کارایی دو روش چوبکشی با اسکیدر چرخ لاستیکی (مطالعه موردی: جنگل خیرود، نوشهر) - صفحه:189-200

  tick  برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قایم کرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط - صفحه:233-241

  tick  بررسی اثر فرم درختان بر برخی از خصوصیات بذر بلوط ایرانی (Quercus Persica) (مطالعه موردی: جنگل های زاگرس گیلانغرب) - صفحه:223-232

  tick  بررسی ضریب شکل درخت راش (Fagus Orientalis Lipsky) در مراحل رویشی مختلف (مطالعه موردی: جنگل لومیر) - صفحه:177-187

  tick  بررسی عملکرد رویشی کاج بروسیا (مطالعه موردی: طرح جنگلکاری عرب‌داغ، استان گلستان) - صفحه:201-212

  tick  تاثیر طول دوره سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر کاج چلغوزه (Pinus Gerardiana Wall.) - صفحه:243-252

  tick  توزیع مجدد باران در توده های خالص بلندمازو و راش شرقی جنگل های خزری (مطالعه موردی: جنگل خیرود) - صفحه:253-264

  tick  میکوریز آربسکولار در کیکم (Acer Cinerascens) در دو فصل بهار و پاییز و ارتباط آنها با برخی عناصر غذایی ضروری (مطالعه موردی: بازفت، چهارمحال و بختیاری) - صفحه:213-221
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved