>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1394 - دوره:29 - شماره:4


  tick  اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیلات بر کنترل کپک خاکستری و کیفیت میوه توت‌ فرنگی در انبار - صفحه:662-670

  tick  اثر تیمارهای کم آبیاری بر خصوصیات رویشی وکمیت و کیفیت سیب رقم گلدن دلیشز - صفحه:610-620

  tick  اثر رژیم‌های کم آبیاری روی برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی چهار رقم انجیر - صفحه:501-517

  tick  اثر غنی سازی با کودهای زیستی و سه عنصر ریزمغذی آهن، روی و مگنز بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زنیان (Carum Copticum L.) - صفحه:564-571

  tick  اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum Sativum L. ) - صفحه:486-500

  tick  ارزیابی و انتخاب توده‌های متحمل به تنش خشکی شنبلیله (Trigonella Foenum-Graecum) بومی ایران در مرحله جـوانه‌زنی و رشد گیـاهچه - صفحه:652-661

  tick  بررسی اثر سلنیوم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه فلفل تند (Capsicum Anuum) - صفحه:594-600

  tick  بررسی باززایی مستقیم در بابونه‌های آلمانی (Matricaria Chamomilla L.) و شیرازی (Matricaria Recutita L.) در شرایط درون شیشه ای - صفحه:601-609

  tick  بررسی تاثیر کاربرد سولفات پتاسیم و اسیدهیومیک بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گل راعی (Hypericumperforatum) - صفحه:518-527

  tick  بررسی کارایی قارچ‌های میکوریزا در شرایط مدیریتی کم آبیاری بر ویژگی‌های رشدی و جذب برخی عناصر غذایی در نهال چنار(Platanus Orientalis L) - صفحه:537-546

  tick  بررسی کالزایی و باززایی گیاه دارویی کاسنی (L.Cichoriumintybus) با استفاده از ریز نمونه‌های برگ و دمبرگ - صفحه:621-630

  tick  تاثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روی برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه پروانش (.L Catharanthus Roseus) - صفحه:556-563

  tick  تاثیر اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک بر شاخص‌های رویشی گیاه زینتی دارویی پروانش (Catharanthus Roseus L.) - صفحه:631-641

  tick  تاثیر محلول پاشی پس از برداشت اسانس آویشن بر عمر انبار مانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم) - صفحه:547-555

  tick  تاثیر مدیریت بقایای گیاهی در نظام های تناوبی مختلف بر عملکرد غده و خسارت کرم های مفتولی سیب زمینی - صفحه:582-593

  tick  تاثیر یون پتاسیم روی مهار شوری در گیاه دارویی گل مغربی(Oenothera Macrocarpa - صفحه:528-536

  tick  نقش تنش خشکی و کودهای فسفر و روی بر میزان عناصر و عملکرد اسانس بابونه آلمانی - صفحه:642-651

  tick  پاسخ فیزیولوژیکی چند رقم انگور ایرانی به کاربرد کلات آهن در خاک آهکی - صفحه:572-581
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved