>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه‌سازی محیط‌ کشت جهت پینه زایی گیاه خرفه (portulaca oleracea) و تاثیر عصاره مخمر بر ترکیبات آنتی‌اکسیدان  
   
نویسنده صفار یزدی آزاده ,گنجعلی علی ,فرهوش رضا ,چنیانی منیره
منبع علوم باغباني - 1399 - دوره : 34 - شماره : 1 - صفحه:107 -118
چکیده    خرفه، portulaca oleracea، به علت داشتن ترکیبات آنتی‌اکسیدانی فراوان و اسیدهای چرب مهم مانند امگا-3 و 6، به‌عنوان گیاهی ارزشمند مورد توجه می‌باشد. در آزمایش اول ریزنمونه‌های حاصل از دانهال‌های استریل (برگ، ساقه و جوانه انتهایی) در محیط‌کشت‌های ms و ½ms حاوی غلظت‌های 0، 0.1، 0.3 و 0.5 میلی‌گرم در لیتر bap و naa در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور توان پینه‌زایی مورد بررسی قرار گرفتند. صفات مورفولوژیکی پینه‌ها پس از 5 ماه رشد در دمای 25 درجه سانتی‌گراد و 8.16 ساعت به ترتیب روشنایی و تاریکی، بررسی شد. مشاهدات موید تشکیل پینه‌های بادوام، سبزرنگ و دارای بافت فشرده‌ از ریزنمونه‌های ساقه بودند. بیشترین درصد پینه‌زایی، اندازه، وزن‌تر و خشک پینه به محیط‌کشت ms حاوی غلظت توام 0.5 میلی‌گرم در لیتر bap و naa تعلق داشت. آزمایش دوم با هدف بررسی عصاره مخمر بر محتوای ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی پینه‌های حاصل انجام‌ شد. برای این منظور پینه‌های 21 روزه به محیط‌کشت msدارای تیمار هورمونی منتخب آزمایش اول منتقل و با غلظت‌های صفر، 125، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر عصاره مخمر تیمار شدند. بیشترین محتوای فنل (664.12 میلی‌گرم اسید گالیک در صد گرم وزن خشک)، فلاونوئید (42.25 میلی‌گرم کوئرستین در صد گرم وزن خشک) و frap (787.0 میکرو مول آهن در گرم وزن خشک) به پینه‌های تیمار شده با 500 میلی‌گرم در لیتر عصاره مخمر تعلق داشت. در این آزمایش حداکثر میزان( dpph ic50 2.45 میلی‌گرم در میلی‌لیتر) به تیمار شاهد اختصاص داشت.
کلیدواژه عصاره مخمر، فنل، naa، bap، portulaca oleracea
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved