>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1388 - دوره:8 - شماره:60


  tick  بررسی اپیدمیولوژیک دررفتگی مفاصل اندامهای فوقانی و تحتانی در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی اهواز در سال 1384 - صفحه:4-9

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک موارد عفونت پای دیابتیک، منجر به آمپوتاسیون در بیماران بستری در بیمارستان رازی اهواز در طی سال های 83-81 - صفحه:31-37

  tick  بررسی شیوع آندوسکوپی و تصویربرداری نقطه تماس مخاطی دیواره خارجی و تیغه بینی و ارتباط آن با علائم سینونازال - صفحه:117-123

  tick  بررسی فراوانی مال اکلوژن های دندانی- فکی در افراد مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی فکی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اهواز در سال 85 - صفحه:100-107

  tick  بررسی فراوانی گونه های استافیلوکوک ایجاد کننده باکتریمی در بیماران بستری در چهار بیمارستان شهر اهواز - صفحه:108-116

  tick  بررسی مقایسه ای آگاهی از بیماری سل در دو شهر با شاخص های اپیدمیولوژیک سل متفاوت در سال 1383 در استان خوزستان - صفحه:63-69

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیر نیفیدیپین زود رهش به روش زیر زبانی و جویدن- قورت دادن بر سرعت کاهش فشار خون در بیماران مبتلا به فوریت های فشار خونی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی وابسته به دانشگاه - صفحه:79-88

  tick  بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست 2 نوع ترمیم کامپوزیت خلقی در دندان پرمولر درمان ریشه شده فک بالا با حفره Mod قبل و بعد از قرارگیری در دهان مصنوعی - صفحه:18-23

  tick  بررسی نقاط داغ جهش پذیری در اگزون 15 در ژن Apc مبتلایان به پولیپوز آدنوماتوز فامیلی و خویشاوندان آن در خوزستان - صفحه:70-78

  tick  تاثیر تجویز پردنیزولون خوراکی در کنترل استفراغ وخیم بارداری و مدت بستری - صفحه:24-30

  tick  تعیین ابعاد میدان معادل میدانهای نامتقارن در پرتو درمانی با فوتون های X و Y به روش تحلیلی مبتنی بر قوانین فیزیکی - صفحه:38-55

  tick  سطح سرمی هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی به عنوان پیشگویی کننده سیر حاملگی در حاملگی های ایجاد شده با روش های کمک باروری - صفحه:10-17

  tick  فرمولاسیون شیاف ایبوپروفن اطفال - صفحه:89-99

  tick  مقایسه لابراتواری استحکام پیوند برشی سیستم Self- Etch Adhesive با استفاده از سه روش آماده سازی عاج - صفحه:56-62

  tick  گزارش یک مورد پاراگانگلیومای عصب واگ با تظاهر توده گردنی - صفحه:124-128
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved