>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:3


  tick  Evaluation And Comparison Of The Diagnostic Accuracy Of Indirect Digital Radiography (Psp) And Conventional Radiography In Periapical Lesions - صفحه:333-341

  tick  اثر خستگی موضعی عضلات چهارسررانی بر هم انقباضی عضلات زانو در راه رفتن - صفحه:309-321

  tick  ارزیابی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال Psp با پردازش معمولی و معکوس در ضایعات پری اپیکال - صفحه:263-272

  tick  استرس شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان گلستان و امام خمینی در اهواز - صفحه:295-300

  tick  بررسی بیومکانیکال نیروی جویدن پس از ریداکشن و ثابت سازی الگوهای مختلف شکستگی زاویه فک پایین با استفاده از روش های مختلف مینی پلیت گذاری توسط Finite Element Analysis - صفحه:323-332

  tick  بررسی تاثیر فیلترهای پردازش تصویر دیجیتال بر روی تشخیص لندمارک های رادیوگرافی لترال سفالومتری - صفحه:353-366

  tick  بررسی فراوانی نسبی ژن انتروتوکسین A، و ارتباط آن با مقاومت های ضدمیکروبی در ایزوله های استافیلوکوکوس اوریوس جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان های گلستان و امام خمینی (ره) شهرستان - صفحه:301-308

  tick  بررسی میزان هوش هیجانی و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول - صفحه:283-293

  tick  مقایسه تطابق مارجینال کوپینگهای زیرکونیایی ساخته شده از روی قالب و کست بوسیله دستگاه Cad/Cam - صفحه:245-254

  tick  مقایسه دو روش بررسی استحکام برشی باند کامپوزیت به عاج دندان انسان در محیط آزمایشگاه - صفحه:255-261

  tick  مقایسه سطح اسید فولیک و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین با مصرف کنندگان سایر داروهای ضد دیابت و انسولین - صفحه:343-351

  tick  مقایسه ی برخی آزمون های عملکردی و سطح ناتوانی بیماران با آسیب رباط متقاطع قدامی و بیماران بازسازی شده رباط متقاطع قدامی و افراد سالم - صفحه:273-281
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved