>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1384 - دوره:4 - شماره:44


  tick  استفاده از سوند دبل جی پس از ترانس اورترال لیتوتریپسی در بیماران با سنگ حالب: نیاز یا تحمیل هزینه؟ - صفحه:46-50

  tick  بررسی تأثیر دوز بالای تستوسترون انانتات بر هیتوموفولوژی غده تیروئید در موش صحرایی - صفحه:37-45

  tick  بررسی تاریخچه مجله علمی پزشکی جندی شاپور از آغاز تا کنون (1350-1384) - صفحه:1-10

  tick  بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در دانش آموزان 7-14 ساله شهر اهواز - صفحه:11-20

  tick  بررسی شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 6 تا 10 ساله شهر اهواز در سال 1381 - صفحه:61-67

  tick  بررسی عوارض حاد حین جایگذاری کاتترهای موقت همودیالیز - صفحه:79-84

  tick  بررسی عوامل زمینه ای مرتبط با اندیکاسیون و روش زایمان - صفحه:51-60

  tick  بررسی میزان ایمنی ویروس هپاتیت Aدر کودکان 15-10 ساله اهواز به روش الیزا - صفحه:21-26

  tick  تغییرات هیستوپاتولوژیک مثانه پس از پیوند آن با ایلیوم (یک مطالعه تجربی در سگ) - صفحه:68-78

  tick  هیپوتیروئیدی مادری و تاثیرآن بر تکامل سلولی قشر مخچه در دوران جنینی و پس از تولد در رت - صفحه:27-36

  tick  گزارش یک مورد فلج عصب صورتی در سندرم کاوازاکی - صفحه:85-90
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved