>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1383 - دوره: - شماره:41


  tick  ارزیابی میزان تماس با فرم آلدئید در آزمایشگاه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - صفحه:69-76

  tick  اندازه گیری غلظت کلسیم در شیر رسیده مادران اهوازی و بررسی لزوم نمونه گیری از دو پستان - صفحه:63-68

  tick  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در مورد پاپ اسمیر و سرطان دهانه رحم - صفحه:1-9

  tick  بررسی اثر دسموپرسین وریدی در بالابردن سطح فاکتور هشت انعقادی و فاکتور ویلبراند و اصلاح آزمون های انعقادی در بیماران مبتلا به هموفیلی A خفیف و ون ویلبراند، تیپ I و 2a - صفحه:31-36

  tick  بررسی علل اقدام به خودکشی نوجوانان ارجاع شده به بیمارستان گلستان اهواز در سال 80-79 - صفحه:24-30

  tick  بررسی علل کاهش وزن غیرارادی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی و بستری شده در بخش های داخلی و گوارش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به مدت 41 ماه - صفحه:44-49

  tick  بررسی مقایسه ای عوارض دیررس و کارآیی Tlبه دو روش لاپاراسکوپی و لاپاراتومی - صفحه:16-23

  tick  ترمیم هرنی اینگوینال با استفاده از مش و مقایسه میزان عود آن با روش ترمیم بافتی - صفحه:10-15

  tick  مطالعه سلول های Cd45rb مثبت در اندمتریوم زنان مبتلا به سقط خودبخودی مکرر - صفحه:55-62

  tick  معرفی یک مورد نادر بیماری تاکایاسو با تظاهر تشنج - صفحه:50-54

  tick  مقایسه میزان بروز دلیریوم بعد از عمل در بیماران با جراحی قلب باز و جراحی عمومی در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1378 - صفحه:37-43
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved