>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1383 - دوره: - شماره:42


  tick  اندازه گیری حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد و حداقل غلظت کشنده انتی بیوتیک های بتالاکتام بر روی اعضای خانواده انترو باکتریاسه جدا شده از مدفوع بیماران بیمارستانهای شیراز - صفحه:8-19

  tick  بررسی اثرات انوع رژیم های درمان هورمونی جایگزین پس از یائسگی در نمای ماموگرافی - صفحه:62-67

  tick  بررسی التهاب مزمن در نمونه های آپاندکتومی - صفحه:48-53

  tick  بررسی تاثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ حین و بعد ا زعمل سزارین تحت بی حسی نخاعی - صفحه:68-76

  tick  بررسی شیوه زندگی مرتبط با جنبه های تغذیه دختران دانشجوی ساکن خوابگاه در دانشگاه اهواز - صفحه:54-61

  tick  بررسی فراوانی ناهنجاری های دندانی- فکی بر اساس ظبقه بندی انگل در دانش آموزان 11 تا 14 ساله مدارس راهنمایی پسرانه اهواز در سال تحصیلی 79-80 - صفحه:20-25

  tick  بررسی نتایج عمل جراحی 60 مورد آنورکتوپلاستی به روش ساژیتال خلفی - صفحه:31-35

  tick  بررسی گذشته نگر بیماران با در رفتنگی نموی مفصل ران جراحی شده در بیمارستان امام خمینی اهواز طی سالهای 1362 تا 1380 - صفحه:42-47

  tick  مقایسه سبکهای شخصیتی، استرس و ارتباط آن با بیماری های جسمی ورزشکاران و غیر ورزشکاران شهرستان اهواز در سال 1381 - صفحه:1-7

  tick  گزارش 2 مورد آنوریسم حقیقی شریان خارج جمجمه ای کاروتید داخلی - صفحه:36-41

  tick  گزارش یافته های جدید به منظور تجدید نظر در نحوه پیشگیری از بیماری تالاسمی ماژور و کمخونی داسی شکل در ایران - صفحه:77-85

  tick  گزارش یک مورد بیماری نادر نوروآکانتوسیتوزیس - صفحه:26-30
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved