>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1389 - دوره:9 - شماره:64


  tick  آمبولی ریه و گلومرولونفریت با سیر پیشرونده در سندرم نفروتیک: گزارش یک مورد با درمان موفقیت آمیز - صفحه:99-105

  tick  اندازه گیری میزان شدت پرتوهای فرابنفش کیهانی در شهر اهواز در ماه های مختلف سال - صفحه:45-51

  tick  بررسی اپیدمیولوژی اوتیت میانی سروز در کودکان کمتر از 6 سال تحت پوشش خانه های بهداشت شهرستان هویزه - صفحه:53-62

  tick  بررسی تاثیر کورتاژ دوم مول هیداتیدیفرم بر بیماری تروفوبلاستیک پایدار - صفحه:15-20

  tick  بررسی تعادل بدنی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس استان خوزستان با استفاده از آزمون های بالینی عملکردی تعادل - صفحه:35-43

  tick  بررسی مشخصه های غرق شدگی های منجر به فوت در استان خوزستان، جنوب غربی ایران - صفحه:63-74

  tick  بررسی میزان آگاهی والدین کودکان مبتلا به صرع از بیماری صرع مراجعه کننده به درمانگاه و بخش اطفال بیمارستان گلستان اهواز و ارتباط آن با سلامت عمومی آنها - صفحه:7-14

  tick  تاثیر مقایسه دو رژیم غذایی ایزوکالریک کم چرب و نمایه گلایسمی پایین بر روی سطح لپتین سرم در زنان چاق - صفحه:75-82

  tick  تعیین بقا بیماران تالاسمی ماژور استان خوزستان مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز - صفحه:83-92

  tick  تعیین میزان حداکثر باز شدن دهان در افراد سالم مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز - صفحه:1-6

  tick  فرمولاسیون گرانول جوشان گلوکوزامین - صفحه:21-34

  tick  گزارش یک مورد ترومبوفلبیت وریدهای عمقی و سطحی اندام تحتانی در آنمی سیکل سل با کمبود پروتئین C و پروتئین S - صفحه:93-98
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved